Město připravuje v dubnu veřejnou prezentaci s diskuzí k projektu „Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě“.