Město připravuje žádost o dotaci na vegetační úpravy svahu pod botanickou zahradou. Na vlastní realizaci by mohlo dojít v příštím roce.