Město pronajme restauraci Městský dům (Optimal). Úplné informace o záměru jsou zveřejněny na úřední desce.