Město pronajme zavedenou restauraci Městský dům v ul. Jiráskova 179 od 1. 4. 2018. Informace jsou vyvěšeny na úřední desce.