Město zadalo zpracovat projektovou dokumentaci na infrastrukturu 2. etapy výstavby v lokalitě za pivovarem.