Město zadalo zpracovat vyhledávací studii pro stavbu parkovacího domu v blízkosti centra.