Město získalo dotaci ve výši 8,7 milionů korun z programu OPŽP velká Dešťovka na druhou etapu revitalizace území bývalých kasáren.