Mezi Zvonicí a kostelem sv. Vavřince byl zahájen záchranný archeologický průzkum související s chystanou rekonstrukcí nám. Vaňorného.