Místostarosta Krejza zastupuje město na sněmu Sdružení historických sídel (SHSČMS)v Třeboni. Sněm řeší koncepci na období 2019-2022.