Místostarosta města se zúčastnil valné hromady společnosti Ekola České Libchavy s. r. o., ve které má město majetkový podíl.