Místostarosta se zúčastnil setkání Povodí Labe a Ministerstva zemědělství s představiteli obcí a krajů o podpoře prevence před povodněmi.