Místostarostka Helena Kejzlarová projednala s ředitelkou ZUŠ podporu Krajského kola soutěže ZUŠ, 12. - 13. 3. ve Vysokém Mýtě.