Na jednání s vedením města a městským architektem bylo konzultováno zadání pro vyhlášení veřejné soutěže o arch. návrh parku Za Pivovarem.