Na Karasce byla dokončena obnova krovu, v rámci které tesaři vyměnili zhruba polovina trámů. V současné době pokračuje výměna šindele.