Na koordinační schůzce k rekonstrukci Vaňorného náměstí byl představen návrh projektové dokumentace se zapracovanými podněty občanů.