Na městském úřadě byly otevřeny obálky s nabídkami na dodávku osvětlení v Městské knihovně.