Na obnovu střechy malé věže Litomyšlské brány město získalo stopadesáti tisícovou krajskou dotaci a 312 tisíc Kč z Programu regenerace.