Na pracovním setkání v Chrudimi představitelů obcí s rozšířenou působností diskutovali o aktuálních otázkách veřejné správy.