Na radnici proběhlo jednání s ŘSD o přípravě stavby okružní křižovatky u Zámrsku na silnici I/35 a silnici I/17.