Na radnici proběhlo jednání s RWE ohledně koordinace činností při plánovaných rekonstrukcích plynovodní sítě ve Vysokém Mýtě.