Na radnici se konalo jednání se správci inženýrských sítí o koordinaci plánovaných rekonstrukcí sítí - plynovodu, el. sítě, kanalizace apod.