Na schůzce k čerpání finančních příspěvků z Ministerstva kultury na opravy památek byly projednávány možnosti jejich použití.