Na setkání kronikářů obcí Vysokomýtska, které povede kronikářka města Alena Korálová, se dnes bude diskutovat o vedení obecních kronik.