Na setkání řídící skupiny Střednědobého plánování sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto se mimo jiné jednalo o způsobu veřejného projednání.