Na veřejném projednání projektu rekonstrukce náměstí Vaňorného 15. dubna v sále klubové scény M-klubu je zajištěno hlídání pro malé děti.