Na základní škole u kostela sv. Vavřince začala oprava krovu napadeného dřevokaznými škůdci. Po opravě bude krov ošetřen termosanací.