Od polovina září do konce července 2018 bude probíhat 1. etapa revitalizace osvětlení v části sídlišti Družba.