Porota posoudila sedm soutěžních návrhů na revitalizaci území bývalých kasáren u Alberta. S jejím doporučením se nejprve seznámí rada města.