Požádali jsme o dotaci na další etapu stavebněhistorického průzkumu opevnění, na střechu velké věže Litomyšlské brány a dveře a okna v ZUŠ.