Pracovní skupina pro přípravu nového strategického plánu města Vysokého Mýta se 9. května sešla nad tvorbou SWOT analýzy.