Pracovní tým pro přípravu zadání parku Za Pivovarem a revitalizace prostoru u Alberta probral doporučení občanů z veřejných setkání.