Představitelé města se zúčastnili krajského jednání Svazu měst a obcí. Hovořilo se na něm o novelách zákonů, financování veřejné správy...