Připravujeme žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví na opravu střechy Litomyšlské brány.