Pro zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici I/35 na průtahu městem připravujeme monitorování jízdy na červenou.