Proběhla koordinační schůzka vedení města, odboru investic a Technických služeb o přípravě vybudování a oprav chodníků a komunikací.