Probíhají přípravy rozpočtu města včetně městských organizací na rok 2019. Zastupitelstvu bude předložen na jeho prosincovém zasedání.