Provedli jsme odbornou prohlídku krovu a střechy na obou věžích Litomyšlské brány. Na příští rok požádáme o dotaci na jejich obnovu.