Rada města schválila časový plán opatření Programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ Vysoké Mýto.