Rada města schválila podání žádosti o dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na úpravy křižovatek na silnici I/35 na průtahu městem.