Rada města schválila poskytnutí finančních darů na pomoc obcím postiženým ničivým tornádem.