Rada města schválila přijetí dotace Pardubického kraje na 2. etapu stavebně historického průzkumu městského opevnění.