Rada města schválila Technickým službách operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro zimní období 2017/18.