Rada města schválila výběr dodavatele, který v srpnu dokončí digitalizaci kina v Šemberově divadle.