Rada města schválila záměr darovat do vlastnictví Pardubického kraje areál nemocnice v ulici Vraclavská.