"Radnice organizuje pro 6. třídy vysokomýtských ZŠ ""GO"" techniky zaměřené na prevenci patologických jevů a stmelení kolektivů. "