Radním byla předána finální verze návrhu rozpočtu města na rok 2017. V prosinci bude rozpočet předložen na zasedání zastupitelstva města.