Regionální rozvojová agentura natáčela ve Vysokém Mýtě video o systému nakládání s odpady.