Souběžně s úpravami křižovatek a přechodů na průtahu městem probíhá u semaforů montáž zařízení pro monitorování jízdy na červenou.