Starosta František Jiraský se účastní zasedání valné hromady společnosti Iveco Czech Republic, a. s.