Starosta Jiraský se zúčastnil valné hromady Českomoravského pomezí, na které schválili rozpočet na příští rok a prezentace na veletrzích.